حرف ها وتوانایی یک انگشت اشاره ::

 

شاید ،شایدم نه :|

 

×تصویرگرشو نمیدونم

/ 0 نظر / 11 بازدید