نوش کن

 

نوش کن جام شراب یک منی/ تا بدان بیخ غم از دل برکنی

دل گشاده دار چون جام شراب/ سر گرفته چند چون خم دنی

چون ز جام بیخودی رطلی کشی/ کم زنی از خویشتن لاف منی

سنگسان شو در قدم نی همچو آب/ جمله رنگ آمیزی و تردامنی

دل به می دربند تا مردانه وار /گردن سالوس و تقوا بشکنی

خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر/ خویشتن در پای معشوق افکنی

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
پ.ح

نوش کن [لبخند] میدونی انسان امروز باید مثل امروز عاشق بشه نه مثل زمان حافظ !!! آخه دیگه حافظ ها نیستن

پ.ح

معشوق عوض نشده اما عاشق ها دیگه اون عاشق ها نیستن !

پ.ح

دل من اما آتش نمی گیرد چون خاکستر شده ...