مارتین لوتر کینگ

یـــــــا هــو

همیشه یاد کردن از آدمای بزرگ خوبه ،کسایی که از جونشون گذشتن واسه بقیه .

لغت مناسب::شجاعت،ایثار و....

-هر سال سومین دوشنبه سال میلادی، تولد مارتین لوترکینگ رهبر سیاه ‌پوست جنبش مدنی در امریکا به احترام مبارزات برابری طلبانه وی تعطیل رسمی است وی در میان مردم امریکا از احترام و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که شاید کمتر کسی در شصت سال اخیر جایگاهی چون وی داشته‌است!

 مارتین لوتر کینگ

 

توی این پست فقط میخوام سخنرانی معروف و به یاد ماندنی مارتین لوترکینگ واستون بذارم اگه درمورد خودش بخواین بدونین یه سرچ ساده توی اینترنت

جواب میده !

 

 سخنرانیش با صدای خودشم از اینجا میتونین گوش بدین

متن سخنرانیش هرچند طولانی اما خوندنش خالی از لطف نیست

 

من رویایی دارم ::

 خوشحالم که امروز در گردهماییای حضور دارم که در تاریخ کشور ما به عنوان

 

بزرگترین حرکت آزادیخواهانه ثبت خواهد شد. یک قرن پیش، یک آمریکایی بزرگ که

اینک سایه خود را به گونهای نمادین بر سر ما گسترانیدهاست، اعلامیه آزادی بردگان

را امضا کرد. این فرمان سرنوشت ساز نوری از امید بر دل میلیونها برده سیاهی تاباند

که در آتش بیعدالتیهای یاسآور میسوختند. فرمان فوق برای آنان همچون سپیده دمی

سرورانگیز بود که پایان شب دیرپای اسارت را نوید میداد.


اما سیاه پس از گذشت یکصد سال، هنوز آزاد نیست. زندگی «سیاه» هنوز پس از

گذشت یکصد سال، به طرزی غم انگیز در غل و زنجیر جدایی نژادی و تبعیض تباه

میشود. پس از گذشت یکصد سال و در میان این اقیانوس عظیم تنعم مادی، سیاه همچنان

در جزیره متروک فقر زندگی میکند. پس از گذشت یکصد سال، سیاه هنوز در گوشه و

کنار جامعه آمریکایی مرارت میکشد و خود را در وطنش غریب مییابد. آری اینچنین

است که ما امروز، اینجا گرد آمدهایم تا این موقعیت شرم آور را برملا سازیم.

به تعبیری ما به کاپیتول کشور خود آمدهایم تا طلبی را وصول کنیم. زمانی که معماران

جمهوری ما، عبارات متعالی قانون اساسی و اعلامیه استقلال را تقریر میکردند، بر

ضمانت نامهای صحه گذاشتند که هر آمریکایی وارث آن بود. این مکتوب تعهدی بود بر

این امر که همه انسانها —آری همه انسانها، چه سیاه و چه سفید— از حقوق ضروری

حیات و آزادی بهرهمند خواهند بود و خواهند توانست به دنبال سعادت خود باشند.


امروز روشن است که آمریکا، در عمل به این تعهدنامه تا جایی که به رنگ پوست

شهروندانش مربوط است کوتاهی کردهاست. آمریکا به جای این که حرمت این وظیفه

مقدس را پاس بدارد، قبض بیارزشی به دست سیاهان داده است؛ که وقتی برای وصول

نقدینه به صندوقی ارسال میشود بر روی آن مینویسند: «عدم کفایت موجودی».

اما ما باور نداریم که انبان عدالت تهی باشد: باور نمیکنیم که در صندوقچه فرصتهای

یک کشور سرمایهای نباشد و بنابراین آمدهایم تا طلب خود را وصول کنیم. طلبی که با

نقد شدنش درهای آزادی و عدالت به روی ما گشوده خواهد شد. ما همچنین به این مکان

مبارک آمدهایم تا به آمریکا متذکر شویم که وقت بسی تنگ است. آمدهایم تا اعلام کنیم

که اینک زمان سرگرم شدن به ظاهرسازیهای دلسردکننده نیست، دوره تجویز داروی

ملال آور و اصلاحات تدریجی سرآمدهاست. آمدهایم تا بگوییم که حال موقع تحقق

دموکراسی است. زمان، زمان از تاریکی درآمدن است، از دره تفکیک نژادی

گذرکردن است، راه روشن و اصلی عدالت را پیمودن است. آری اکنون، نوبت جابه جا

شدن و حرکت ملت ما، از ریگزار لغزان بیعدالتی نژادی به کوه استوار برادری است.

وقت آن است تا عدالت برای همه فرزندان خدا محقق شود.

تقدیری شوم در انتظار این ملت خواهد بود اگر، اضطرار زمانه درک نشود. زمستان

دیجور و سرد نارضایتی بر حق سیاه تمام نخواهد شد تا زمانی که بهار خجسته و روح

بخش آزادی و برابری خنده نزند. یک هزار و نهصد و شصت و سه فرجام کار نیست،

آغاز راه است. کسانی را دیدهام که امیدوارانه خیال میکنند که سیاه با بیرون ریختن

ناگزیر خشم خود و بیان آنچه در دل دارد آرام خواهد گرفت. اما این افراد، حتی اگر

امور در کشور به روال معمول خود بازگردد سرانجام با ضربهای ناگهانی از خواب

غفلت بیدار خواهند شد چرا که تا حقوق شهروندی سیاه به او اعطا نشود آمریکا روی

فراغت و آرامش را به خود نخواهد دید. گردبادهای تمرد تا زمانی که صبح روشن

عدالت طلوع نکرده بنیادهای کشور ما را خواهد لرزاند.


 

اما موضوعی هست که میباید آن را با مردمم که در این هوای گرم و در این درگاه

عدالت ایستاده اند در میان گذارم. سخن من این است که در فرایند نائل شدن به منزلت

برحق خود نباید دست به اعمال نادرستی بزنیم که ما را گناهکار سازد. عطش ما به

آزادی نباید با نوشیدن جام بیزاری و نفرت سیراب شود.

شیوه و عزم بلند ما در مبارزه میبایست تا ابد، مبتنی بر کرامت و اصول باشد. ما نباید

اجازه دهیم تا اعتراض سازنده ما به خشونت فیزیکی انحطاط پیدا کند، باید که از نو به

بلندیهای شکوهمندی صعود کنیم که محل تلاقی نیروی مادی و نیروی دل است.


خشونت حیرت انگیزی که اخیراً اجتماع سیاهان را به کام خود کشیده است نباید ما را

نسبت به همه سفیدان بدگمان کند. از آن که بسیاری از برادران سفید ما، چنانچه امروز

حضورشان در اینجا این نکته را به اثبات میرساند نشان داده اند که سرنوشتشان به

سرنوشت ما گره خورده است. آنها به اینجا آمدهاند تا بگویند که آزادیشان با آزادی ما

پیوند دارد، ما نمیتوانیم راه را به تنهایی طی کنیم.


 

با قدم گذاشتن در راه نیز باید میثاق ببندیم که همواره به جلو گام برداریم. ما نمیتوانیم به

 عقب بازگردیم. کسانی این سئوال را از هواخواهان حقوق مدنی میپرسند که «شما کی

آرام خواهید گرفت؟» پاسخ این است که ما تا زمانی که سیاه قربانی واهمه های مکنون

سبعیت پلیسی است هرگز آرام نخواهیم گرفت. 

ما هرگز نمیتوانیم آرام بگیریم، زمانی که تنهای ما، فرسوده و خسته از سفر، نمیتوانند

در منزلگاه های بین راه و هتلهای شهرها، مسکنی بیابند. ما هرگز نمیتوانیم آرام بگیریم

زمانی که جابه جایی اصلی سیاه در حرکت او از زاغهای کوچک به زاغهای بزرگ

تر خلاصه میشود. ما هرگز نمیتوانیم آرام بگیریم زمانی که کودکانمان را میبینیم که از

خویشی خویش تهی میشوند و عزت نفس خود را از کف میدهند، هنگامیکه با این نوشته

مواجه میشوند: «فقط برای سفیدان».


ما هرگز نمیتوانیم آرام بگیریم زمانی که سیاهی در می سی سی پی نمیتواند رای دهد و

سیاهی دیگر در نیویورک بر این باور است که چیزی برای رای دادن ندارد. نه، نه ما

آرام نیستیم و آرام نخواهیم گرفت تا آن زمان که عدالت همچون آبشاری فرو ریزد و

انصاف همچون رودی عظیم سرازیر شود.


این را نیز میدانم که برخی از شما از معرکه مصائب و رنجها به اینجا آمدهاید. برخی

از شما به تازگی از زندان رها شدهاید. برخی از شما از مناطقی آمدهاید که جست و

جوی آزادی در آنجا شما را با آتش بغض و عداوت و امواج سرکش سبعیت پلیسی

مواجه کرده و این همه شما را مغموم و مبهوت ساختهاست. اما این را نیز میدانم که این

رنجهای سازنده شما را کاردیده کردهاست. با ایمان به این که این رنجهای نابحق

رستگاری بخش است به تلاش خود ادامه دهید. به میسی سی پی بازگردید. به آلاباما،

به کارولینای جنوبی، به جورجیا، به لوییزیانا، به حلبی آبادها و زاغه های شهرهای شمالی

و بدانید که این وضع میتواند به طریقی تغییر کند و تغییر نیز خواهد کرد. نگذارید در

چاه نومیدی و یاس سقوط کنیم.

به شما میگویم امروز که ی دوستان من، درست است که ما را امروز و فردا مشکلاتی

است اما من نیز رویایی دارم.

من رویایی دارم که عمیقاً ریشه در رویای آمریکایی دارد.

من رویایی دارم که در آن روزی این ملت به پا میایستد و

زندگی را با معنای حقیقی این اصل اعتقادی اش آغاز

میکند: «ما این حقیقت را بدیهی میشماریم که همه انسانها

/ 1 نظر / 3 بازدید
شیما

سلام خراباتی عزیز جالب بود یادم میآید دبیرستان که بودم روزی موضوع انشایمان در مورد سخنهای یک رهبر بزرگ برد که من همین جناب مارتر لوتر کینگ رو انتخاب کردم و متن سخنرانیشو نوشتم و تقریبا نصف زنگ انشا من داشتم این متن رو میخوندم و دبیرمون هم بسیار تشویقم کرد و حالا که دوباره این متنو دیدم خیلی خوشحال شدم موفق باشی و پایدار [خداحافظ]