# نیمه_شعبان

11

  یک نفر میاد که من منتظر دیدنشمیک نفر میاد که من تشنه بوییدنشممثل یه معجزه اسمش تو کتابا اومدهتن اون ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 17 بازدید