# فیلم

112

یــا هـــ ـو  از صفحه حاتمی این جمله رو خوندم : کاش این دنیا هم مثل یک جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 2 بازدید

  دلم میخواست میتونستم خودمو ببخشم ... سرشارم از منفی ... غم ...غم این همراه همیشگی  نه میتونم درس بخونم ...نه هیچ کار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید

12

: قیصر:: فکر کردی چی ننه؟ کسی از مردن ما ناراحت میشه؟ نه ننه... سه دفه که آفتاب بیفته لب این ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 3 بازدید

یــــــــــــــــــــاهــــــــــو همچون پرنده که با شکوه به پرواز در می‌آید؛ بال می‌گشاید و پرواز کنان می‌گذرد؛ می‌چرخد و آرام بر هوا می‌لغزد؛ آدمی را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید