# فراموشی

12

: قیصر:: فکر کردی چی ننه؟ کسی از مردن ما ناراحت میشه؟ نه ننه... سه دفه که آفتاب بیفته لب این ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 8 بازدید