# فتوبلاگ

100

  یک نگاهت به من آموخت که درحرف زدن چشمها بیشتر از حنجرهها میفهمند
/ 3 نظر / 15 بازدید

    حرف ها وتوانایی یک انگشت اشاره ::   شاید ،شایدم نه :|   ×تصویرگرشو نمیدونم
/ 0 نظر / 11 بازدید

عکسانه

#توکا نیستانی     +  بقول سعدی علیه رحمه:: شبی دود خلق آتشی برفروخت شنیدم که بغداد نیمی بسوخت یکی شکر گفت اندران خاک و دود که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 34 بازدید

عکسانه

  *رفتن  پرواز کن آنگونه که میخواهی وگرنهپروازت میدهند آنگونه که میخواهند . . .
/ 7 نظر / 25 بازدید

عکسانه

      +دوس دارم عکسایی که بهم حس خاص میدن اینجا بذارم    +دهه محرم ،آرزوی معرفت بیشتر نسبت به امام حسین و راهشون ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 37 بازدید