# عید

11

  یک نفر میاد که من منتظر دیدنشمیک نفر میاد که من تشنه بوییدنشممثل یه معجزه اسمش تو کتابا اومدهتن اون ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 3 بازدید

قوزک پا

  دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره ..!       گفتمش:ـ «شیرین‌ترین آواز چیست؟» چشم غمگینش به‌رویم خیره ماند، قطره‌قطره اشکش از مژگان چکید، لرزه افتادش ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 4 بازدید