# تقدیر

بی سرو ته

یـ ـا هـ ـو ــ آورد   به  اضطرارم  اول  به  وجود   جز حیرتم  از  حیات  چیزی   نفزود   رفتیم  به  اکراه  و  ندانیم   چه   ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 10 بازدید

یــــــــــــــــــــاهــــــــــو همچون پرنده که با شکوه به پرواز در می‌آید؛ بال می‌گشاید و پرواز کنان می‌گذرد؛ می‌چرخد و آرام بر هوا می‌لغزد؛ آدمی را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید