سلام

یه بزرگی گفت وقتی ناراحتو عصبانی هستی هرچیزی نگو

یک ماه پیش گفتم نمنویسم 

اما برگشتم بازمتفکرخنثی

/ 0 نظر / 9 بازدید