چون شیر به دریا و نهنگ اندر کوه

من تو را ماه گرفتم هله خورشید تویی

 در خسوفی گر از این برج و بدن بگریزی

 

تو ز دیوی نرهی گر ز سلیمان برمی

وز غریبی نرهی چون ز وطن بگریزی

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
آسمان آبی

کارت درسته مثل همیشه [بغل]

بیداد

تو چو نقشی نرهی از کف نقاش مکوش :)

فرگل

عجب طرحی داره ...