...

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد...


گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید...!

 

 


/ 1 نظر / 22 بازدید
بیداد

از گوشه ای برون آی ، ای کوکب هدایــــــتـــــــــ.... :)