محک

یــــــــــــــا هـو

می‌توانم نگه دارم دستی دیگر را

چرا که کسی دست مرا گرفته است،

به زندگی پیوندم داده است....

یـا حق

/ 1 نظر / 2 بازدید
بهار

[گل]