فریاد در سکوت ...!

 

....سنگ ها
هم حرفهایی می زنند
گوش کن
خاموش ها گویا ترند
از در و دیوار می بارد سخن
تا کجا دریابد آن را جان من
در خموشی های من فریاد هاست
آن که دریابد چه می گویم کجاست
آشنایی با زبان بی زبانان چو ما
دشوار نیست
چشم و گوشی هست مردم را دریغ
گوش ها هشیار نه
چشم ها بیدار نیست

(فریدون مشیری)

/ 5 نظر / 11 بازدید
بیداد

سلاااام....دمت گرم عجب عکس توپی....گوش کن با لب خاموش سخن می گویم.....یاحق رفیق

فرگل

آخی.. نگا! انگاری داره گریه میکنه.. +یاد این جمله افتادم.. حرفی اگر بود,دیوار ها سکوت نمی کردند!

انسان

به به چه عکسی شما عکاس هم هستی ! [مغرور]

آسمان آبی

سلام عکاس باشی :) به نظر منم انگاری داره گریه میکنه. خیلی جالبه اگر ماه بودم، به هرجا که بودم سراغ ترا از خدا میگرفتم وگرسنگ بودم به هرکجا که بودی سر رهگذار تو جا می گرفتم اگر ماه بودی ، به صد ناز ، شاید شبی بر بام من می نشستی وگر سنگ بودی، به هر جا که بودم مرا می شکستی ، می شکستی.

شیرین

درووووووووووود همه اشیا و موجودات برای ما حرف دارند اما اما کو گوش شنوا خوبی؟