7

 

 

نا به کارانی هستند آن سو
چیره دستانی در حرفه ی "کت بسته به مقتل بردن"
و دلیرانی دریا دل این سو
چرب دستانی در صنعت " زیبا مردن "
شب نهادانی از قعر قرون آمده اند
آری
که دل پر تپش نور اندیشان را 
وصله ی چکمه ی خود می خواهند ،
و چو بر خاک در افکندندت 
باور دارند
که سعادت با ایشان به جهان آمده است .
باشد ! باشد !
من هراس ام نیست ، 
چون سر انجام پر از نکبتِ هر تیره روانی را
که جنایت را چون مذهبِ حق موعظه فرماید می دانم چیست
خوب می دانم چیست.

                      (احمد شاملو - مجموعه مدایح بی صله)

 
>دختر سوری: "مرا بکش" <
دنیا عجب جایی شده ...
/ 3 نظر / 3 بازدید
شیرین

دروووود دنیا رو ماها عجب جایی کردیم. روی قابیل رو سفید کردیم. دروغ ریا دغلبازی تهمت خیانت و ... شرم بر همه ماها اول از خودم شروع میکنم.

بهار

سلاممممممممممممم[بغل] چطوری؟؟خوبی؟؟[نیشخند]اومدم اعلام حضور کنم[نیشخند]

درين

رفیق سلام !‌ معنی شعر شاملو چیه؟ راس میگم ها! فقط فک کنم خیلی پر معنی و دردناک باشه ! [اوه]