پدر

یه جا خوندم نوشته بود :

"از روزی میترسم که بچه‌ام یا تو روم بگه یا تو دلش اینطور فکر کنه که:

بابام پیره، این چیزا رو نمی‌فهمه..."

 

؟Who taught me to care and not hate

It’s my father.

You may have thought I didn't see
Or that I hadn't heard
Life lessons that you taught to me
But I got every word.

 

 

Perhaps you thought I missed it all
And that we'd grow apart
But Dad, I picked up everything
It's written on my heart.

 

دوست ندارم برنجونمت ،در هیچ صورتی

بلکه دوس دارم لبخند رو لبت کار خودم باشه خیال باطل

کاش ...

/ 1 نظر / 24 بازدید
بیداد

وای که چقدر زیبا بود...آخ آخ آخ.به دلم نشست.