8

سلام :-)

Life.. has betrayed me once again
I accept that some things will never change.
I've let your tiny minds magnify my agony
and it's left me with a chemical dependency for sanity.

Yes, I am falling... how much longer 'till I hit the ground?
I can't tell you why I'm breaking down.
Do you wonder why I prefer to be alone?
Have I really lost control?

I'm coming to an end,
I've realized what I could have been.
I can't sleep so I take a breath and hide behind my bravest mask,
I admit I've lost control
Lost control...

 

زندگی یک بار دیگر به من خیانت کرد،
پذیرفتم که برخی چیزها هرگز تغییر نخواهد کرد.
اجازه میدهم ذهن کوچک تو رنج مرا بزرگتر کند ،

و تنها چیزی که برام باقی گذاشت وابستگی مادی به عقلی سلیم بود


آری ، من در حال سقوطم... چقدر دیگرمانده تا به زمین بخورم؟
نمی توانم بیان کنم که چگونه ازهم پاشیدم.
تعجب میکنی که چرا ترجیح می دهم تنها باشم؟
آیا واقعا اختیار را از دست داده ام؟

به انتها رسیده ام ،
پی می برم که چه میتوانستم باشم.
به خواب نمیروم، پس نفسی عمیق میکشم
و در پشت دلاورانه ترین نقابم پنهان می شوم ،
می پذیرم که که عنان از کف داده ام.

اینم لینک دانلود --×اینجا

پ.ن. من این آهنگ و گوش میدم یه حس خاصی بم دست میده

شما چی بنظرتون خیلی خوب حسشو انتقال نمیده ،کلا چه حسی بهتون دست میده.

غمگینه اما ...خیال باطل

/ 1 نظر / 21 بازدید
شیرین

دروووووووووووووود خوبی؟ ای ول به خودم میدونی چرا؟ اولش نمیدونستم که ترجمه هم داره دست و پا شکسته تونستم واسه خودم ترجمه کنم دیدم نه بابا خوب متوجه شدم و ترجمه کردم. دست مریزاد خوبی؟ امتحانات به پایان اومد ها؟