...

هر شروعی یه پایانی داره 

و تنها عشق را کرانه ای نیست 

بی انتهاست....

 

پ.ن.

فهمیدم که اهل وبلاگ نوشتن نیستیم وبلدشم نیستم..

 بعدشم قلب درد دارم فضای مجازی برام خوب نیس

شاید بعدا برگردم 

مواظب خودتون باشید دوستای خوبم

توی این ماه خوب ..برای همتون آرزوهای خوب دارم

شیرین ،درین ،بهار ،بیداد،scorpion،انسان و قلندر... قلب

در پناه حق باشید

 

/ 0 نظر / 4 بازدید