عکسانه

نگاهت

Biswaranjan Rout/Associated Press *

/ 3 نظر / 12 بازدید
آسمان آبی

با یه روز تأخیر روز زن تبریک به امید روزی که هیچ جنس برتری وجود نداشته باشه و همه برابر در کنار هم آروم بگیرند [قلب]

بهار

[متفکر]