گاهی....

 

 

 

یاد باد ...

 

+در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

+دل اگر رفت شبی کاش دعایی بکنیم ... 

تمام...

/ 6 نظر / 12 بازدید
آسمان آبی

یاد باد آنکه سرکوی توام منزل بود / دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک / در زبان بود مرا آنچه ترا در دل بود... سلام خراباتی جان . یاد یاران یاد باد...

شیرین

دروووووووود خوبی؟ حالا بی دوست هستی یا با دوستی؟ خوبی؟ چیزیته؟ ها؟؟؟

و اینگونه ست که در تنهایی باز هم همصحبتی داری...یاد باد آن روزگاران یاد باد.خراباتیِ عزیز...جاوید باشی[لبخند]

بیداد

و اینگونه ست که در تنهایی باز هم همصحبتی داری...یاد باد آن روزگاران یاد باد.خراباتیِ عزیز...جاوید باشیلبخند

مرد بارانی

مرد بارانی با خدایی به ظرافت باران به روز شد