مرا چون تا قیامت یار، این است... خراب و مست باشم کار ، این است

گم گشته

 

 

 

درختانی را از خواب بیرون می آورم 
درختانی را در آگاهی کامل از روز
در چشمان تو گم می کنم 
 تو که 
 با همه ی فقر و سفره بی نان 
 در کنارم نشسته ای 
 لبخند برلب داری
در چهار جهت اصلی
 چهار گل رازقی کاشته ای 
عطر رازقی ما را درخشان 
مملو از قضاوتی زودگذر به شب می سپارد 
همه چیز را دیده ایم 
تجربه های سنگین ما 
 ما را پاداش می دهد 
 که آرام گریه کنیم 
مردم گریز 
 نشانی خانه خویش را گم کرده ایم
لطف بنفشه را می دانیم 
اما دیگر بنفشه را هم نگاه نمی کنیم 
ما نمی دانیم 
شاید در کنار بنفشه 
دشنه ای را به خاک سپرده باشند 
باید گریست 
باید خاموش و تار 
به پایان هفته خیره شد 
شاید باران 
 ما 
من و تو 
چتر را در یک روز بارانی
در یک مغازه که به تماشای
گلهای مصنوعی
رفته بودیم 
 گم کردیم 

شعر از :احمد رضا احمدی 

 

By :becha besna*

 

عضی شعرا دل آدم و قیلی ویلی میدن ;)

+و بعضی آهنگا شادی :)

 

the rascals - a beautiful morning


Beautiful Morning 
- Rascal


 


 

It's a beautiful mornin', ahhh 
I think I'll go outside a while 
and just smile 
Just take in some clean fresh air, boy! 
Ain't no sense in stayin' inside 
If the weather's fine an' you got the time 
It's your chance to wake up and
plan another brand new day 
Either way 
It's a beautiful mornin', ahhh 
Each bird keeps singin' his own song 
So long! 
I've got to be on my way, now 
Ain't no fun just hangin' around 
I've got to cover ground, you couldn't keep me down 
It just ain't no good if the sun shines 
When you're still inside 
Shouldn't hide, still inside, shouldn't hide 
مژه

  
نویسنده : خراباتی ; ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
تگ ها : دلنشین